Patienten först – Avskaffade vårdköer kräver perspektivskifte.

Läs mer här.

Två av tre svenskar har gjort ett aktivt val av vårdcentral. Fler fakta om valfriheten i Sverige finns här.

Mätningar

Kampanjen mot fristående välfärdsverksamheter saknar stöd hos väljarkåren. Läs mer här.