HOTADE SKOLOR

Inför valet 2022 ville Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förbjuda vinstuttag för friskolor.


Valfrihetens Vänner analyserade konsekvenserna av ett sådant förbud för elevers och föräldrars valfrihet.


Nedan förtecknas – nationellt och kommunvis – de ungefär 900 skolor i 134 kommuner som skulle ha kunnat beröras.

AB – C – DE – F – GH – I – JK LMN O P – Q – RST UV – X – Y – Z – Å ÄÖ

Hela Sverige

Rapport

Kommun

Rapporter