FAKTA OM VALFRIHET

De senaste decennierna har svenskarnas valfrihet ökat inom många områden.


Nedan finns några exempel.


87%

I närmare 9 av 10 kommuner finns det minst en privat vårdcentral.

Källa: Vårdföretagarna

2/3

Två av tre svenskar anger att de har gjort ett aktivt val av vårdcentral.

Källa: Konkurrensverket

9/10

90% av äldre i kommuner som infört LOV har valt sitt äldreboende.

Källa: Socialstyrelsen

79%

8 av 10 av alla som har personlig assistans har valt en privat utförare.

Källa: Vårdföretagarna

300 000

Runt 300 000 av de som arbetar i välfärden har valt privata arbetsgivare.

Källa: Ekonomifakta

Reallöner


Perioden 1970-1990 var valfriheten i Sverige begränsad inom många områden. Det syntes även i lönekuverten. Reallönerna stod stilla i 20 år från 1975 till 1995.


Genom reformer för mer valfrihet vändes utvecklingen. Under nästa 20-årsperiod steg istället lönerna med 50 procent.

Källa: Ekonomifakta

TV-kanaler


Från 1956 fanns bara en statlig tv-kanal. 13 år senare startades en andra statlig kanal. 1987 utmanades monopolet då TV3 började sända från London.


På 1990-talet öppnades marknaden och redan 1997 fanns det nio svenska tv-kanaler. Nu finns det 12 kanaler som kan ses i hela landet. Och därtill närmast oändliga möjligheter att se tv-utbud på nätet.

Andelen i friskolor


Läsåret 1991-1992 gick nästa inga elever i friskolor. Sedan infördes skolpengen.


Läsåret 2018/2019 gick en av fyra gymnasieelever och runt en av sex grundskoleelever i fristående skolor.

Källa: Ekonomifakta

Fordonsbesiktning


Sedan det blev möjligt att välja mellan flera olika besiktningsföretag har antal besiktningsstationer i landet mer än fördubblats.

Källa: Ekonomifakta

Internationella

banker

Före 1986 var det inte tillåtet för utländska banker att bedriva verksamhet i Sverige. Idag kan svenskar vända sig till 36 utländska banker på hemmaplan.

Källa: Svenska Bankföreningen och Sveriges Riksbank

Utskänkningstillstånd


Sedan 1980-talet har regler för alkoholtillstånd och öppettider blivit mer generösa. Det gör att det idag finns drygt tiotusen fler restauranger och barer med tillstånd att servera alkohol än för tre decennier sedan.

Källa: Folkhälsomyndigheten och SVT

Apotek


2009 avskaffades apoteksmonopolet. Sedan dess har antalet apotek ökade markant. De flesta har fått kortare avstånd till sitt närmaste apotek. Öppettiderna har blivit längre.

Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Licenserade spelföretag


2019 hade endast Svenska Spel rätt att bedriva vadhållning och onlinespel på plats i Sverige.


Sedan marknaden öppnades finns det nu 98 licenserade företag i Sverige som erbjuder vadhållning och onlinespel.

Källa: Spelinspektionen

Antal taxibilar


2020 är det 30 år sedan de lokala taximonopolen avskaffades.


Sedan dess har Sveriges befolkning ökat med knappat 20 procent. Samtidigt har antalet taxibilar ökat med 600 procent.

Källa: Svenska Taxiförbundet

Telefoni och

IT-tjänster

På 1980-talet hade Televerket monopol på telefonitjänster. Uppstickaren Comviq startade ett litet eget mobilnät.


2020 finns 648 företag som bedriver verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Källa: Post- och Telestyrelsen


Fler tåg och lägre priser

Sedan SJ fick konkurrens på sträckan Stockholm-Göteborg har antal avgångar per dag ökat med 50 procent och det genomsnittliga biljettpriset minskat med 30 procent.

Källa: Transportstyrelsen


Energi

Före avregleringen 1996 kunde elkunder bara köpa el av det lokala monopol som ägde elnätet.


Idag finns det långt fler än 100 elhandelsföretag att välja mellan oavsett var i Sverige man bor.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Andel hushåll som

använder RUT-avdrag

RUT-avdraget har gjort att fler har råd att köpa exempelvis städtjänster och har gjort att det finns fler leverantörer att välja mellan.


Det senaste decenniet har antal hushåll som nyttjar RUT-avdraget nästa tiodubblats.

Källa: AlmegaPension

Innan pensionsreformen 1994 förvaltades hela den allmänna pensionen av staten.


Sedan dess har alla rätt att välja själv hur en del av sin pension ska placeras. För närvarande finns omkring 500 fonder att välja mellan.

Källa: Pensionsmyndigheten


Äldreomsorg

1985 fanns det ingen valfrihet i äldrevården. Idag bor 19 procent i ett privat drivet äldreboende.

Källa: Vårdföretagarna