VILKA SKOLOR SKA STÄNGAS?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill förbjuda vinstuttag för friskolor.


Om den som satsar pengar på att starta och driva skolor inte kan få ränta på sina pengar, försvinner möjligheten att driva verksamheten vidare. Vinsten är också nödvändig för att uppskattade skolor ska kunna bygga ut, bygga nytt och ta emot ännu fler elever som vill gå på skolorna.


Om partiernas förslag skulle bli verklighet riskeras framtiden för hundratusentals elevers och föräldrars valfrihet. Befintliga friskolor kan tvingas stänga och möjligheterna att bygga nya skolor kommer att försvinna.


I dag drivs 7 av 10 fristående grund- och gymnasieskolor i Sverige som aktiebolag. Närmare 8 av 10 friskoleelever – ungefär 225 000 barn och ungdomar – går i sådana skolor. Totalt handlar det om ungefär 900 skolor i 134 kommuner som riskerar att drabbas.


Nedan kan du dels ladda hem en förteckning över samtliga skolor i Sverige som kan komma att beröras, dels ladda hem rapporter för var och en av kommunerna.

AB – C – DE – F – GH – I – JK LMN O P – Q – RST UV – X – Y – Z – Å ÄÖ

Hela Sverige

Rapport

Kommun

Rapporter