Politikerpanelen 2021: starkt stöd för valfrihet

Rätten att välja skola, VÅRDMOTTAGNING OCH ÄLDREBOENDE HAR BRETT STÖD BLAND LANDETS KOMMUNPOLITIKER.

En undersökning bland samtliga fullmäktigeledamöter i landets 290 kommuner visar att det finns brett stöd för rätten att välja skola, vårdmottagning och äldreomsorg bland landets kommunpolitiker.


Inom Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna finns mycket kraftiga majoriteter för fortsatt valfrihet.


Även bland Miljöpartiets kommunpolitiker är det klart fler som tycker att det är rätt med valfrihet än de som tycker att det är fel.


Fler socialdemokratiska politiker är mot valfrihet än för medan det inom Vänsterpartiet finns ett mycket tydligt motstånd mot rätten att välja.


Den tydliga majoriteten för valfrihet bland landets kommunpolitiker stämmer väl överens med allmänhetens syn på valfrihet. I en mätning som genomfördes i november 2020 ansåg omkring 3 av 4 svenskar att man ska få välja skola, vård och äldreomsorg.


En av frågorna i Politikerpanelen 2021 var ”Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja...?” där svaret från drygt 3500 respondenter blev: