SÅ skriver du en remiss

Alla offentliga utredningar skickas ut på remiss. Under en viss period – oftast tre månader men ibland kortare – kan alla som vill skicka in synpunkter.


Regeringen är skyldig att ta hänsyn till relevanta synpunkter som framkommer under remissperioden. Därför är det viktigt att det kommer fram tydligt hur enskilda konsumenter och företag påverkas av olika lagförslag.


Remissvar kan skickas in av organisationer, företag och enskilda medborgare. Att så många som möjligt använder sig av rätten att uttrycka sin åsikt om olika lagförslag är en viktig del av den demokratiska processen .


Ett remissvar kan utformas på många olika sätt. Det viktigaste är att det innehåller faktauppgifter och beskrivningar av vilka konsekvenser utredningens förslag skulle få. Det ska också framgå tydligt om den som skriver under är för eller emot utredningens förslag.


Alla svar på remisser som skickas in till regeringen blir offentliga handlingar som vem som helst i efterhand kan begära ut.


Här finns en guide med konkreta tips för du skriver ett remissvar.