Valfrihetsagenda 2022-2026

Valfrihetskommissionen har publicerat ett valfrihetsindex som visar hur tidigare reformperioder har ökat valfriheten i Sverige dramatiskt sedan 1980-talet. Framför allt genomfördes stora reformprogram av borgerliga regeringar 1991 – 1994 och 2006 – 2014.


Valfrihetsindexet presenterades på ett lunchseminarium med efterföljande samtal om vår tids viktigaste valfrihetsreformer.Medverkande:

  • Valfriheten i Sverige 2030 – en realistisk framtidsvision Gunnar Hökmark, ordförande Valfrihetskommissionen
  • Valfrihetsindex 2022 Peter Sellgren, analytiker
  • Paneldiskussion: Vad borde regeringen göra för att öka valfriheten? Med Stefan Fölster (nationalekonom och debattör), Catarina Kärkkäinen (Timbro) och Stefan Stern (kommunikationsansvarig Nordstjernan).
  • Paneldiskussion: Vad vill ungdomsförbunden göra för ökad valfrihet? Med Douglas Thor (MUF), Erik Berg (LUF) och Stefan Sarmes (KDU)