Valfrihetskommissionen

Valfrihetskommissionen har skapats för att ta fram förslag på hur valfriheten i Sverige kan förstärkas och utvecklas. Kommissionen inledde sitt arbete under 2021 och ska löpande presentera olika förslag.


I november 2021 höll kommissionen ett seminarium om ”Valfrihet i vägskäl”. Utöver kommissionens ledamöter medverkade även Christian Sandström (biträdande professor i nationalekonomi) och Jacob Lundberg (chefsekonom Timbro).

Ledamöter i Valfrihetskommissionen

  • Gunnar Hökmark, tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker (M), ordförande
  • Maria Rankka, ordförande Silver Life och entreprenör
  • Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan och rådgivare, tirdigare statssekreterare (S)
  • Mikaela Valtersson, vice vd Kunskapsskolan
  • Klas Tikkanen, operativ chef Nordic Capital

Kommissionen har en kontinuerlig dialog med olika forskare och experter.

En Valfrihetskommission för valfrihet och bättre välfärd

Valfrihetskommissionen ska verka för att företagande och valfrihet ska prägla en större del av den svenska välfärden och ge större möjligheter till människors vardag. Läs hela pressmeddelandet här.

Valfrihetskommissionen vill stärka välfärd och företagande

Rätten att få bryta med sin livssituation för de som har socioekonomiskt sämre livsvillkor förutsätter att det finns vägar ut. Segregation och uppdelning kan brytas genom friheten att välja, och dessa möjligheter till social rörlighet måste komma många fler till del. Skriver Valfrihetskommissionen i Dagens Industri. Läs hela debattartikeln här.

Valfrihetskommissionens uppdrag

Valfrihetskommissionen kommer genom seminarier, debattartiklar och faktasammanställningar verka för en bredare samhällsdebatt om företagandets och valfrihetens betydelse för välfärdens kvalitet.